Diagnoza SI

Diagnoza SI poszła nam sprawnie. Olutek ma zaburzenia czucia głębokiego. Nadwrażliwość dotykowa, słuchowa i węchowa. Niedowrażliwość w układzie przedsionkowym. Poszukiwacz wrażeń. Łowca ruchu. Ok, w porządku, mój mały chłopczyku, poradzimy sobie z tym. To nie jest kłopot. Zrobimy to razem. Będzie dobrze. Terapia SI jest fajna, dzieci to lubią. I …